CV

(English version below)

Maarten Hajer is hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Als directeur planbureau is Hajer verantwoordelijk voor de strategische advisering van Kabinet en Kamer, het maken van wetenschappelijke assessments en optiedocumenten voor vraagstukken op het brede gebeid van de leefomgeving (milieu, natuur, ruimte, water, mobiliteit). Het PBL heeft vestigingen in Den Haag en Bilthoven. Voor zijn taken en verantwoordelijkheden als directeur PBL zie http://www.pbl.nl. Hij continueert zijn hoogleraarschap parttime.

Als wetenschapper publiceerde Hajer vele [boeken] en [artikelen]. Zijn bekendste boekpublicaties zijn The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; redactie samen met Frank Fischer); Op zoek naar nieuw publiek domein (Rotterdam, 2001, samen met Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, red. samen met Henk Wagenaar) en Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (2009, Oxford University Press). Meest recente boek is Sterke verhalen – hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt, bij Uitgeverij 010 in Rotterdam (redactie samen met Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster) [more]. Binnen PBL verband schreef hij in 2011 het essay ‘De Energieke Samenleving’ waarin Hajer zijn deskundigheid verbindt met de rijke kennis van het PBL. Hajer is tevens lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en ‘resource-efficiency’. Zie www.unep.fr/scp/rpanel/.

Hajer studeerde in de jaren tachtig Cum Laude af in zowel de Politicologie als de Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 in ‘Politics’ aan de Universiteit van Oxford. In de jaren negentig werkte hij als onderzoeker aan de universiteiten van Leiden en München en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij vervulde tal van maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld als lid van de VROMraad en als jurylid van de International Spinoza Price voor filosofie, de EO Weijersprijsvraag voor landschapsarchitectuur en EUROPAN 9, de Europese prijs voor architecten jonger dan 35 jaar. Op dit moment is hij onder meer bestuurslid van de Rotterdam Maaskant architectuurprijs en de Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL).

 

 

CV in English

Maarten Hajer is professor of Public Policy at the University of Amsterdam since 1998. The Dutch Cabinet appointed him as Director of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL – Planbureau voor de Leefomgeving) in 2008. He continues his professorship part time.

As director of the Environmental Assessment Agency, Hajer is responsible for the strategic assessments and policy evaluations to facilitate political deliberation and decision making, ranging from environment, nature, land use to water and transport. While primarily focused on the Dutch political decision making PBL is also active for international bodies, such as the European Commission, OECD and UNEP. For more information on the role, tasks and responsibilities of the Agency, please refer to www.pbl.nl/english. Hajer is also member of the UNEP Resource Panel concerned with strategic issues of resource scarcity, decoupling and resource-efficiency, cf. www.unep.fr/scp/rpanel/

Hajer is the author of more than ten [books] and many [articles] and contributions to books. Best known are The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; eds. with Frank Fischer); In Search of New Public Domain (Rotterdam, 2001, with Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, editor together with Hendrik Wagenaar). In 2009 he published Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (Oxford University Press)His new book is Strong Stories – how the Dutch reinvent their Planning Practice (010-Publishers, Rotterdam, editor together with Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster) [more]. For PBL he wrote the essay ‘The Energetic Society’ (2011) which connects his expertise to the wealth of knowledge at PBL.

Hajer holds MA degrees in Urban and Regional Planning (UvA, 1987 Cum Laude), Political Science (UvA, 1988 Cum Laude); as well as a D.Phil. in Politics (University of Oxford, 1993). During the 1990s he worked as researcher at the Leyden Institute for Law and Public Policy (1991- 1993); as ‘wissenschaftlicher Mitarbeiter’ with Ulrich Beck at the Ludwig-Maximilians-Universitat in Munich (1993-1996); and as senior researcher at the Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague (1996-1998) after which he was appointed Chair at the UvA. He fulfilled many societal roles such as member of the VROMraad, the advisory board to the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague; jury member and jury chair for the International Spinoza Price in philosophy; jury member for the EO Weijersprijsvraag in landscape architecture and for EUROPAN, the European price for architects under 35. Currently is is amongst others board member of the Rotterdam Maaskant Prize for Architecture and the Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>