CV

 

Maarten Hajer is faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht. Als wetenschapper publiceerde Hajer vele [boeken] en [artikelen]. Zijn bekendste boekpublicaties zijn The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; redactie samen met Frank Fischer); Op zoek naar nieuw publiek dom

ein (Rotterdam, 2001, samen met Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, red. samen met Henk Wagenaar) en Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (2009, Oxford University Press). Meest recente boek is Sterke verhalen – hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt, bij Uitgeverij 010 in Rotterdam (redactie samen met Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster) [more]. Binnen PBL verband schreef hij in 2011 het essay 'De Energieke Samenleving' waarin Hajer zijn deskundigheid verbindt met de rijke kennis van het PBL. Hajer is tevens lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en 'resource-efficiency'. Zie www.unep.fr/scp/rpanel/. Daarnaast is hij Chief Curator van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam in 2016, met als thema 'The Next Economy', zie www.iabr.nl.

Hajer studeerde in de jaren tachtig Cum Laude af in zowel de Politicologie als de Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 in 'Politics' aan de Universiteit van Oxford. In de jaren negentig werkte hij als onderzoeker aan de universiteiten van Leiden en München en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij vervulde tal van maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld als bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en de Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL), als lid van de VROMraad en als jurylid van de International Spinoza Price voor filosofie, de EO Weijersprijsvraag voor landschapsarchitectuur en EUROPAN 9, de Europese prijs voor architecten jonger dan 35 jaar. Op dit moment is hij onder meer bestuurslid van de Rotterdam Maaskant architectuurprijs. Van 1998 tot 2015 was hij hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was hij de eerste directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In 2014 werd hij verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar.

 

CV in English

Maarten Hajer is distinguished professor Urban Futures at the department of Geo Sciences of Utrecht University.

Hajer is the author of more than ten [books] and many [articles] and contributions to books. Best known are The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; eds. with Frank Fischer); In Search of New Public Domain (Rotterdam, 2001, with Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, editor together with Hendrik Wagenaar). In 2009 he published Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (Oxford University Press)His new book is Strong Stories – how the Dutch reinvent their Planning Practice (010-Publishers, Rotterdam, editor together with Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster) [more]. For PBL he wrote the essay 'The Energetic Society' (2011) which connects his expertise to the wealth of knowledge at PBL.

Hajer holds MA degrees in Urban and Regional Planning (UvA, 1987 Cum Laude), Political Science (UvA, 1988 Cum Laude); as well as a D.Phil. in Politics (University of Oxford, 1993). During the 1990s he worked as researcher at the Leyden Institute for Law and Public Policy (1991- 1993); as 'wissenschaftlicher Mitarbeiter' with Ulrich Beck at the Ludwig-Maximilians-Universitat in Munich (1993-1996); and as senior researcher at the Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague (1996-1998) after which he was appointed Chair at the UvA. He fulfilled many societal roles such as as member of the Governing Board of the Amsterdam Arts Council and the Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL); as member of the VROMraad, the advisory board to the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague; or as jury member and jury chair for the International Spinoza Price in philosophy; jury member for the EO Weijersprijsvraag in landscape architecture and for EUROPAN, the European price for architects under 35. Currently is is amongst others board member of the Rotterdam Maaskant Prize for Architecture.

From 1998 until 2015 he held the Chair of Public Policy at the University of Amsterdam. The Dutch Cabinet appointed him as Director of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL – Planbureau voor de Leefomgeving) in 2008 which term ended in 2015. He was elected Government Manager of the Year in 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *