Reflections & views

Systeemverandering als opgave voor de leefomgeving

Meer woningen bouwen, mobiliteit in goede banen leiden, menging van bevolkingsgroepen, afstemming van functies, stedelijke herstructurering, het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, vermesting tegengaan: allemaal ‘klassieke’ opgaven en doelstellingen van het omgevingsbeleid. Ook in de toekomst zullen dergelijke beleidsdoelen van belang blijven. Maar de echte uitdagingen zijn veel fundamenteler van aard. Het systeem dat …

Systeemverandering als opgave voor de leefomgeving قراءة المزيد »

Twitter as a tool for governance?

In 2009 I published Authoritative Governance, taking issue with the ‘dumbing down’ thesis on media and politics. According to this ‘dumbing down’ thesis we now live in an age that privileges style of content, in which the image has won from the text, the sound bite from the carefully crafted argument. The point of the …

Twitter as a tool for governance? قراءة المزيد »