Maarten Hajer

The Roads from Rio – Views from the World of Experts

At some point last Fall I realized I was booked in a string of international meetings, all in the lead up to the Rio+20 conference of June 20-22. I also realized that all the interesting views that I heard from my fellow experts, were often hardly known to people outside this circuit of experts. So …

The Roads from Rio – Views from the World of Experts Read More »

Systeemverandering als opgave voor de leefomgeving

Meer woningen bouwen, mobiliteit in goede banen leiden, menging van bevolkingsgroepen, afstemming van functies, stedelijke herstructurering, het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, vermesting tegengaan: allemaal ‘klassieke’ opgaven en doelstellingen van het omgevingsbeleid. Ook in de toekomst zullen dergelijke beleidsdoelen van belang blijven. Maar de echte uitdagingen zijn veel fundamenteler van aard. Het systeem dat …

Systeemverandering als opgave voor de leefomgeving Read More »

Strong Stories

“Strong Stories. How the Dutch are reinventing spatial planning“ (010 Publishers, 2010)   Spatial planning in the Netherlands involves a diverse range of partnerships between government bodies, centres of knowledge, the public, and organizations in the private sector. Experiments with interactive, development-oriented planning have been going on for some years, especially at the regional level. …

Strong Stories Read More »