BIO

Maarten Hajer is distinguished professor Urban Futures at the Utrecht University since October 2015. Before that he was professor of Public Policy at the University of Amsterdam (1998-2015) and Director-General of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL – Planbureau voor de Leefomgeving, 2008-2015). Hajer was curator of the International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) in 2016 and of Places of Hope, an exhibition and manifestation that was part of the programme of Leeuwarden/Fryslân Cultural Capital of Europe in 2018

Longer CVs:

Maarten Hajer is faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en wetenschappelijk directeur van het strategisch thema ‘Pathways to Sustainability’ van de UU. Als wetenschapper publiceerde Hajer vele [boeken] en [artikelen]. Zijn bekendste boekpublicaties zijn The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; redactie samen met Frank Fischer); Op zoek naar nieuw publiek domein (Rotterdam, 2001, samen met Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, red. samen met Henk Wagenaar) en Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (2009, Oxford University Press)Hij publiceerde Smart about Cities – Visualizing the Chellenge for 21st Century Urbanism, in 2014 (samen met Ton Dassen, Rotterdam: NAi/PBL). In 2020 verscheen Neighbourhoods for the Future – A Plea for a Social and Ecological Urbanism, Amsterdam: Trancity/Valiz, samen met Peter Pelzer, Martijn van den Hurh, Chris ten Dam en Edwin Buitelaar).

Hajer is sinds 2011 lid van het UNEP International Resource Panel (IRP)

dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en ‘resource-efficiency’. Zie www.unep.fr/scp/rpanel/. Voor het IRP leidde hij twee rapporten, Food Systems and Natural Resources (2016) en The Weight of Cities (2018, samen met Mark Swilling). 

Hajer studeerde in de jaren tachtig Cum Laude af in zowel de Politicologie als de Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 onder begeleiding van de geograaf David Harvey en de speltheoreticus Iain McLean in ‘Politics’ aan de Universiteit van Oxford. In de jaren negentig werkte hij als onderzoeker aan de universiteit van Leiden, als medewerker van socioloog Ulrich Beck aan de Ludwig-Maximilians Universität München en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Bij de WRR was hij projectleider van het rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek, WRR rapport nr 53.

Maarten cureerde verschillende tentoonstellingen

zoals de 2016 International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) met als thema ‘The Next Economy’, en de tentoonstelling en acht maanden manifestatie Places of Hope in 2018, een officieel onderdeel van het programma van Leeuwarden/Fryslân Cultural Capital of Europe (samen met Michiel van Iersel).

Hij vervulde tal van maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld als bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en de Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL), als lid van de VROMraad en als jurylid en voorzitter van de International Spinoza Price voor filosofie, de EO Weijersprijsvraag voor landschapsarchitectuur en EUROPAN 9, de Europese prijs voor architecten jonger dan 35 jaar en als bestuurslid van de Rotterdam Maaskant architectuurprijs. Op dit moment is hij lid van de Raad van Toezicht van Natuur & Milieu

Van 1998 tot 2015 was hij hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was hij de eerste directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

In 2014 werd hij verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar.

In 2020 kreeg het team van de Urban Futures Studio een van de drie Hoger Onderwijspremies (HOP) ter waarde van 800.000 euro voor het innovatieve onderwijsconcept van de ‘mixed classroom’.

In zijn vrije tijd is Maarten het liefst zeilend te vinden op zijn boot Da Capo.

Maarten Hajer-147
Maarten Hajer-011

Maarten Hajer is distinguished professor Urban Futures

at the faculty of Geosciences of Utrecht University and scientific director of the strategic theme ‘Pathways to Sustainability’ of Utrecht University. Hajer is the author of many [books] and [articles] and contributions to books. Best known are The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford 1999; eds. with Frank Fischer); In Search of New Public Domain (Rotterdam, 2001, with Arnold Reijndorp); Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003, editor together with Hendrik Wagenaar). In 2009 he published Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (Oxford University Press)His new book is Strong Stories – how the Dutch reinvent their Planning Practice (010-Publishers, Rotterdam, editor together with Jantine Grijzen en Susan van ‘t Klooster) [more]. For PBL he wrote the essay ‘The Energetic Society’ (2011) which connects his expertise to the wealth of knowledge at PBL. He published Smart about Cities – Visualizing the Chellenge for 21st Century Urbanism, in 2014 (together with Ton Dassen, Rotterdam: NAi/PBL). In 2020 appeared Neighbourhoods for the Future – A Plea for a Social and Ecological Urbanism, Amsterdam: Trancity/Valiz, written together with Peter Pelzer, Martijn van den Hurh, Chris ten Dam and Edwin Buitelaar).

Hajer holds MA degrees in Urban and Regional Planning (UvA, 1987 Cum Laude), Political Science (UvA, 1988 Cum Laude); as well as a D.Phil. in Politics (University of Oxford, 1993,

supervised by geographer David Harvey and public choice specialist Iain McLean). During the 1990s he worked as researcher at the Leyden Institute for Law and Public Policy (1991- 1993); as ‘wissenschaftlicher Mitarbeiter’ with sociologist Ulrich Beck at the Ludwig-Maximilians-Universitat in Munich (1993-1996); and as senior researcher at the Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague (1996-1998) after which he was appointed Chair at the UvA. 

He fulfilled many societal roles such as as member of the Governing Board of the Amsterdam Arts Council and the Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL); as member of the VROMraad, the advisory board to the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague; or as jury member and jury chair for the International Spinoza Price in philosophy; jury member for the EO Weijersprijsvraag in landscape architecture and for EUROPAN, the European price for architects under 35 and as board member of the Rotterdam Maaskant Prize for Architecture.

From 1998 until 2015 he held the Chair of Public Policy at the University of Amsterdam. The Dutch Cabinet appointed him as Director of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL – Planbureau voor de Leefomgeving) in 2008 which term ended in 2015. 

He was elected Government Manager of the Year in 2014.

With his team from the Urban Futures Studio he was the laureate of one of the three Dutch 2020 Higher Education Premium, for the innovative concept of the ‘mixed classroom’ that the Urban Futures Studio launched and developed.

Whenever possible Maarten seeks to spend time on the water with his small yacht Da Capo.