Rio+20 as World Exhibition

Yes, I will be going to Rio. I am going to Rio to see the future. Because Rio+20 is more than a regular conference – it is a World Exhibition. Rio+20 is thematically synonymous with […]

Rio+20 is een wereldtentoonstelling

  Ja, ik ga naar Rio. Ik ga naar Rio om de toekomst te zien. Want Rio+20 is geen conferentie. Het is een wereldtentoonstelling. Wie Rio+20 zegt, denkt toekomst. Alleen speelt de vergadering van wereldleiders […]

A glimpse of Europe’s blue future

A couple of weeks ago I visited Iceland. It is home to vast quantities of renewable natural resources. The familiar tourist image of geysers, spouting steam and hot water into the air, brings the abstract […]

Ode aan het Westland

Eind jaren negentig verhuisde ik van Amsterdam naar Den Haag. Het idee: wonen bij zee en duinen en tegelijk in de stad. Fietsen naar het werk. Daarmee moest ik ook alternatieven vinden voor de fietstochtjes […]

Systeemverandering als opgave voor de leefomgeving

Meer woningen bouwen, mobiliteit in goede banen leiden, menging van bevolkingsgroepen, afstemming van functies, stedelijke herstructurering, het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, vermesting tegengaan: allemaal ‘klassieke’ opgaven en doelstellingen van het omgevingsbeleid. Ook in […]

Twitter as a tool for governance?

In 2009 I published Authoritative Governance, taking issue with the ‘dumbing down’ thesis on media and politics. According to this ‘dumbing down’ thesis we now live in an age that privileges style of content, in […]

Een kwestie van voorrang

Het stenen tijdperk kwam niet ten einde omdat de stenen op waren. En zo zal het fossiele tijdperk niet aflopen omdat we straks door de kolen en bomen heen zijn. We zijn er te slim […]

Read More

Strong Stories

“Strong Stories. How the Dutch are reinventing spatial planning“ (010 Publishers, 2010)   Spatial planning in the Netherlands involves a diverse range of partnerships between government bodies, centres of knowledge, the public, and organizations in […]