You are browsing the archive for 2011 October.


Een kwestie van voorrang

October 24, 2011 in Reflections & views

Het stenen tijdperk kwam niet ten einde omdat de stenen op waren. En zo zal het fossiele tijdperk niet aflopen omdat we straks door de kolen en bomen heen zijn. We zijn er te slim voor geworden, de effecten of gezondheid en ecologie zijn te groot. Dat is wat de koplopers in de samenleving nu al zien. Hun business zit in duurzame productie.

Veertig jaar geleden begon het mondiale milieubeleid met de conferentie in Stockholm. In 1972 was het motto ‘Only One Earth’. We moesten de wereldproblemen samen in VN-verband oplossen. Het UN Environmental Programme (UNEP) werd opgericht. Dat discours heeft veel van zijn vitaliteit verloren. We hebben een alternatief nodig voor het denken in termen van ‘grenzen aan de groei’; voor presentaties van wat allemaal fout gaat; voor de oplopende grafiekjes van emissies of scherp dalende trends in biodiversiteit. Niet omdat die grafiekjes een verkeerde voorstelling van zaken geven maar wel omdat ze geen richting geven aan de verandering.

De komende veertig jaar moeten we de droom realiseren van een wereld die welvaart rechtvaardig verdeelt; een wereld die kan leven van de energie die de natuur ons dagelijks geeft. Ophouden met het opdiepen en verbranden van fossielen, wisselen naar die bijzondere kracht van zon, water, wind en biogas.

Maatschappelijke verandering gaat zelden via een Groot Besluit. Het is vaak eerder dat steeds minder mensen geloven in de oude oplossingen en de nieuwe oplossingen zich aandienen. Zo zal het ook nu gaan. Maar je kan het wel vertragen of versnellen. Mijn stelling: spreek een radicaal systeem van voorrang af. Dat werkt als volgt.

De groene economie als nieuwe fase van duurzame ontwikkeling en het bestrijden van armoede zijn de twee centrale thema’s in Rio. Geef voorrang aan al die initiatieven die nu, in 2012, 2013 direct op het einddoel voor 2050 leveren. Reële armoedebestrijding, hernieuwbare energie of zelfs koppelingen tussen beide. Zo haal je de toekomst naar voren en mobiliseer je de energie van de samenleving voor je einddoel, dat van een groene, rechtvaardige samenleving. Je laat zien dat het kan.

Het is tijd om de vindingrijkheid die de iPhone, de apps, of zelfs maar de pitloze druif voortbracht, in te zetten om zonnekracht, die permanente bron van kernfusie, te mobiliseren voor maatschappelijke doelen. Dit motiveert en dat kwartje valt bij steeds meer mensen. Soms door een inspirerende sprekers of een schrijver met een goeie frasering, soms via een mooi filmpje. Kijk eens naar de presentatie van Wakawaka.  Toegegeven, het is wel heel gelikt maar een lamp op zonne-energie, goedkoop en een directe levensverbetering voor velen in de wereld en ontstaan uit een initiatief van bedrijven en mogelijk gemaakt door burgers: is dat niet de spirit die we van Rio+20 willen?

Er blijft genoeg over voor de overheid. We zullen moeten praten over nieuwe instituties voor global governance – het tweede hoofdonderwerp op de agenda in Rio. De herijking van de sectorale aanpak van mondiale vragen. De VN zal zelf minder sectoraal moeten opereren  en problemen meer in samenhang moeten durven bekijken. We moeten ook de regels van de WTO op een consequent streven naar verduurzaming aanpassen.

We hebben andere waarderingssystemen nodig in het verlengde van het ‘Beyond GDP’ pleidooi van Stiglitz en Sen; en we zullen NGOs en het bedrijfsleven een duidelijke rol moeten geven. NGOs als erkende waakhond en bron van nieuwe ideeën, bedrijfsleven welkom als bondgenoot waar het bereid is om zijn bedrijfsmodel te richten naar die realistische utopie van een rechtvaardige en duurzame samenleving voor 2050.

Nieuwe voorrangsregels als wissel naar een duurzame samenleving. Let’s fix it.

(geschreven voor Nationaal Platform Rio+20 en gepubliceerd op http://www.nprio2012.nl/blog)


Strong Stories

October 3, 2011 in Books

“Strong Stories. How the Dutch are reinventing spatial planning (010 Publishers, 2010)

 

Spatial planning in the Netherlands involves a diverse range of partnerships between government bodies, centres of knowledge, the public, and organizations in the private sector. Experiments with interactive, development-oriented planning have been going on for some years, especially at the regional level. The book Strong Stories presents the results. Which coalitions, practices, and forms of collaboration have been successful, and which ones have not? When consultants play a major role, do public authorities outsource a growing number of planning projects, or does their gaze tend to turn inward? Can networks and regional actors supply all the information and expertise that is needed? And what can be done to make sure that the results of public participation are put to good use?

http://www.010.nl/catalogue/book.php?id=734

 


Authoritative Governance

October 2, 2011 in Books

Now in paperback: Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization (Oxford University Press, hb 2009, pb 2011)

Authorative GovernanceThe role of the media has become a central part of politics and policy in the twenty-first century. That dominance has led many to suggest a trend of ‘dumbing down’: the privileging of style over content. In this provocative new book, Maarten Hajer takes issue with the ‘dumbing down’ thesis both on theoretical and empirical grounds.
He aims to show how authoritative governance remains possible in crisis-driven circumstances and a highly ‘mediatised’ world. The book elaborates a communicative understanding of authority, which, the author argues, can create a new basis for authoritative governance in a world marked by political and institutional fragmentation.
The argument of the book is that in the age of mediatisation governance needs to be ‘performed’. Hajer describes a genuinely new authoritative governance that breaks with existing interpretations. He demonstrates new ways in which the traditional government of standing institutions and notions of network governance can be combined in actively creating relations with a variety of publics.

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199281671.do?keyword=hajer&sortby=bestMatches